Hvordan kan man bruge DISC profiler i virksomheden?

DISC profiler

En DISC-test er en personlighedstest, der bruges til at evaluere og analysere adfærdsmønstre og præferencer hos enkeltpersoner. DISC står for Dominance (Dominans), Influence (Indflydelse), Steadiness (Stabilitet) og Conscientiousness (Omhyggelighed). Testen er baseret på teorier udviklet af psykologen William Moulton Marston.

DISC-testen undersøger, hvordan en person typisk reagerer på og håndterer forskellige situationer og interaktioner. Den identificerer også foretrukne kommunikationsstile, motivationsfaktorer og arbejdspræferencer. Resultaterne præsenteres normalt i form af en profil eller en graf, der viser den relative styrke af de forskellige DISC-dimensioner.

De fire DISC-dimensioner

 • Dominance (Dominans): Reflekterer en persons tendens til at være målrettet, ambitiøs og fokuseret på resultater. Personer med høj dominansværdi har ofte stærke ledelsesegenskaber og foretrækker at være i kontrol.
 • Influence (Indflydelse): Beskriver en persons evne til at påvirke og samarbejde med andre. Personer med høj indflydelse er ofte udadvendte, sociale og optimistiske. De trives i teammiljøer og er dygtige til at kommunikere.
 • Steadiness (Stabilitet): Reflekterer en persons behov for stabilitet, harmoni og samarbejde. Personer med høj stabilitet er ofte tålmodige, loyale og gode til at opbygge relationer. De foretrækker forudsigelighed og stabilitet i deres arbejdsmiljø.
 • Conscientiousness (Omhyggelighed): Beskriver en persons grad af detaljering og fokus på kvalitet og nøjagtighed. Personer med høj omhyggelighed er ofte analytiske, metodiske og perfektionistiske. De trives i strukturerede og ordentlige miljøer.

DISC-testen giver indsigt i en persons naturlige adfærdsmønstre og præferencer. Den kan bruges til at forbedre kommunikationen, opbygge effektive teams, lede og motivere medarbejdere samt udvikle personlig og professionel vækst.

Det er vigtigt at bemærke, at DISC-testen ikke er en absolut vurdering af en persons personlighed, men snarere en analyse af visse adfærdsmønstre og præferencer i specifikke situationer. Testen kan give værdifulde indsigter, men den bør bruges som et supplement til andre metoder og observationer for en mere fuldstændig forståelse af en persons personlighed.

Hvad kan man få ud af at arbejde med DISC profiler og hvordan arbejder man med resultaterne?

Arbejdet med DISC-profiler kan give flere fordele, og når man har resultaterne, kan man tage følgende skridt for at drage fordel af dem:

 • Selvindsigt: DISC-profiler hjælper en med at forstå ens egen adfærd og personlighedstype. Det kan give en større selvbevidsthed og indsigt i ens styrker, svagheder og motivationsfaktorer.
 • Forståelse for andre: Ved at bruge DISC-profiler kan man også lære at forstå og værdsætte andres adfærdsmønstre og præferencer. Dette kan forbedre kommunikationen, samarbejdet og relationerne med kolleger, medarbejdere og kunder.
 • Effektiv kommunikation: Når man har kendskab til ens egen og andres DISC-profiler, kan man tilpasse sin kommunikationsstil for at sikre, at budskabet bliver forstået bedre. Man kan justere sin tale- og skrivestil, anvende relevante argumenter og vælge den rette tilgang for at opnå effektiv kommunikation.
 • Teamudvikling: DISC-profiler kan bruges til at sammensætte teams med forskellige adfærdspræferencer. Dette kan skabe et mere afbalanceret og effektivt team, hvor forskellige styrker og kompetencer komplementerer hinanden.
 • Lederskab: DISC-profiler kan hjælpe ledere med at forstå deres egen ledelsesstil og tilpasse den til individuelle medarbejdere. Ved at anerkende og tilpasse sig forskellige adfærdspræferencer kan ledere motivere og engagere deres team mere effektivt.

Når man arbejder med resultaterne af DISC-profiler, kan man gøre følgende:

 • Selvanalyse: Undersøg dine egne profilresultater grundigt for at forstå dine præferencer, styrker og svagheder. Overvej, hvordan du kan udnytte denne viden til at forbedre din præstation og trivsel.
 • Tilpasning af kommunikation: Identificer andres profiler og tilpas din kommunikationsstil for at opnå bedre forståelse og samarbejde. Vær opmærksom på forskelle i præferencer og tilpas dit sprog, tonefald og tilgang efter behov.
 • Konflikthåndtering: Brug DISC-profiler til at håndtere konflikter og misforståelser. Ved at forstå de involveredes præferencer kan man finde frem til konstruktive løsninger og undgå unødvendige konflikter.
 • Teamopbygning: Analyser DISC-profilerne for hele teamet og identificer styrker og svagheder i sammensætningen. Sørg for en balance mellem forskellige præferencer og kompetencer for at sammensætte effektive teams.

Brug os når du skal udvikle din organisation eller ved ansættelser.

Jeg har mange års erfaringer i brug af personlighedstest og har nyttiggjort resultaterne fra disse under mit arbejde med større eller mindre forandringer i organisationer jeg har været ansat i. Ring eller skriv til mig med henblik på at få en uformel samtale om hvordan brugen af DISC profiler kan hjælpe dig og din organisation.

> tilbage til forsiden <