Kommunikation er mere end blot at tale sammen

Kommunikation som disciplin får ofte ikke nok attention

Kommunikation handler om at udveksle information, tanker, ideer, følelser og ønsker mellem en afsender og en modtager. Det er en grundlæggende menneskelig aktivitet, der spiller en afgørende rolle i vores personlige, sociale og professionelle interaktioner.

Kommunikation kan forekomme gennem forskellige kanaler, herunder mundtlig, skriftlig, visuel og ikke-verbal kommunikation. Det indebærer både at sende og modtage beskeder, og det involverer også tolkning og forståelse af budskaber.

Nøgleelementer i kommunikation

Nøgleelementer i effektiv kommunikation inkluderer:

 • Afsender: Den person, der formulerer og sender budskabet. Afsenderen skal være tydelig, præcis og kontekstbevidst for at sikre, at budskabet er let at forstå for modtageren.
 • Budskab: Den information eller besked, der skal formidles. Budskabet skal være klart og relevant og være formuleret på en måde, der passer til målgruppen og formålet med kommunikationen.
 • Kanal: Det medium, der anvendes til at formidle budskabet. Dette kan være mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation, visuel kommunikation eller ikke-verbal kommunikation, såsom kropssprog eller ansigtsudtryk.
 • Modtager: Den person eller gruppe, der modtager og fortolker budskabet. Modtageren skal være opmærksom og aktivt engageret i at forstå og tolke budskabet korrekt.
 • Feedback: Responsen eller reaktionen fra modtageren, som giver feedback til afsenderen om, hvor godt budskabet er blevet forstået. Feedback er afgørende for at sikre klarhed og forståelse i kommunikationen.

Effektiv kommunikation indebærer også at lytte aktivt, vise empati, være opmærksom på kropssprog og non-verbale signaler og tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen og konteksten.

God kommunikation kan bidrage til at opbygge sunde relationer, undgå misforståelser og konflikter, lette samarbejde, fremme produktivitet og forbedre samlede resultater og trivsel. Det er en væsentlig færdighed, der kan udvikles og forbedres gennem bevidsthed, øvelse og læring.

At forbedre kommunikationen kræver en bevidst indsats

At forbedre kommunikationen i en virksomhed kræver en bevidst indsats og engagement fra både ledelse og medarbejdere. Her er nogle strategier, du kan anvende for at styrke kommunikationen på arbejdspladsen:

 • Klar og effektiv kommunikation: Sikr dig, at kommunikationen er klar, præcis og let forståelig. Brug enkle og direkte formuleringer, undgå jargon og vær opmærksom på den modtagendes behov og niveau af information.
 • Fremme åben dialog: Skab et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke deres meninger og ideer. Opfordr til åben dialog og vær lydhør over for forskellige perspektiver. Hold regelmæssige møder, hvor alle får mulighed for at deltage aktivt.
 • Brug forskellige kommunikationskanaler: Anvend en bred vifte af kommunikationskanaler, såsom e-mails, intranet, teamchat, møder og sociale medier, for at nå ud til medarbejdere på forskellige niveauer og med forskellige præferencer.
 • Klare mål og forventninger: Sørg for, at medarbejderne forstår virksomhedens mål og forventninger. Kommuniker klart, hvilke opgaver der skal udføres, og hvilke resultater der forventes. Dette hjælper med at undgå misforståelser og forvirring.
 • Feedback og anerkendelse: Giv regelmæssig feedback til medarbejderne for at styrke deres præstationer og udvikling. Anerkend deres indsats og resultater, både individuelt og som team. Positiv feedback kan motivere medarbejdere og opbygge en positiv kommunikationskultur.
 • Træning og udvikling: Tilbyd træning og udviklingsmuligheder, der fokuserer på kommunikationsfærdigheder. Dette kan omfatte kurser i præsentationsteknik, konfliktløsning, effektiv mødefacilitering og lyttefærdigheder.
 • Brug teknologi: Udnyt de kommunikationsteknologier, der er tilgængelige, til at lette og forbedre kommunikationen i virksomheden. Dette kan omfatte brugen af digitale værktøjer til projektstyring, samarbejde og vidensdeling.
 • Ledelsesengagement: Ledelsen skal være forbilleder for god kommunikation. Vær tilgængelig, lyttende og kommuniker åbent med medarbejderne. Vigtige beskeder bør kommunikeres personligt og tydeligt for at undgå fejlfortolkninger.
 • Evaluer og tilpas: Evaluer regelmæssigt virksomhedens kommunikationsprocesser og -kanaler for at identificere områder, der kan forbedres. Tag feedback fra medarbejdere og foretag justeringer efter behov.

Har du et ønske om at forbedre kommunikationen i din/jeres virksomhed så ring eller skriv til os. Så stiller vi gerne op til en uformel samtale for at forstå de udfordringer du/i har, og hvis du/I ønsker det, kommer vi også gerne med et bud på, hvordan vi kan hjælpe jer.

Behov for hjælp til grafisk design og trykopgaver?

Som tidligere indehaver af et reklamebureau kan jeg understøtte hele kommunikationsrejsen fra idé til færdigt tryk. Se mere her!

> tilbage til forsiden <