Hvad er en virksomheds strategi og hvor er den vigtig?

Strategi

En strategi er en overordnet plan eller tilgang, der er designet til at opnå et langsigtet mål eller opfylde en ønsket vision. Strategier anvendes typisk inden for forskellige områder, herunder virksomheder, militær, politik og personlig udvikling.

En strategi involverer identifikationen af de bedste metoder og handlinger, der skal tages for at opnå målet. Det omfatter en række beslutninger og valg, der skal træffes for at maksimere chancerne for succes. En strategi kan omfatte forskellige elementer som ressourceallokering, taktik, timing og samarbejde.

Når man udvikler en strategi, er det vigtigt at analysere og forstå både interne og eksterne faktorer, der kan påvirke ens evne til at nå målet. Dette kan omfatte en vurdering af konkurrenter, markedstendenser, økonomiske forhold, teknologiske fremskridt og interne styrker og svagheder.

En strategi kan være langsigtet og kan omfatte forskellige delmål og milepæle undervejs. Det er også vigtigt at løbende evaluere og tilpasse strategien i lyset af ændringer i omgivelserne eller i ens egne forudsætninger.

Kort sagt er en strategi en planlagt tilgang til at opnå en ønsket fremtidig tilstand eller mål, der involverer valg, handlinger og ressourceallokering for at maksimere succesen.

Hvorfor har din virksomhed brug for en strategi?

En virksomhedsstrategi er afgørende for dens succes og overlevelse på lang sigt. Her er nogle grunde til, hvorfor din virksomhed har brug for en strategi:

 • Retning og formål: En strategi fastlægger en klar retning og formål for virksomheden. Den definerer virksomhedens vision, mission og mål, og hjælper med at fokusere alle aktiviteter mod en fælles destination.
 • Konkurrencefordel: En strategi identificerer og udnytter virksomhedens konkurrencefordel. Ved at analysere markedet, konkurrenterne og virksomhedens interne ressourcer og kompetencer kan en strategi hjælpe med at differentiere sig og opnå en konkurrencemæssig fordel.
 • Ressourceallokering: En strategi hjælper med at prioritere ressourceallokeringen. Virksomheden kan identificere, hvilke områder der kræver mest opmærksomhed og investering, og hvor ressourcerne skal allokeres for at opnå de ønskede resultater.
 • Risikohåndtering: En strategi indebærer også en vurdering af risici og muligheder. Ved at identificere potentielle risici og udvikle passende handlingsplaner kan virksomheden minimere negative konsekvenser og udnytte muligheder i et dynamisk forretningsmiljø.
 • Forandringshåndtering: En strategi hjælper virksomheden med at håndtere forandringer og tilpasse sig skiftende forhold. Den giver en ramme for at reagere proaktivt på eksterne og interne ændringer og sikrer, at virksomheden forbliver konkurrencedygtig og relevant.
 • Kommunikation og engagement: En strategi skaber klarhed og sammenhæng i organisationen. Ved at kommunikere strategien til medarbejderne kan de forstå virksomhedens mål og bidrage aktivt til deres opnåelse. Det skaber også engagement og motivation blandt medarbejderne.
 • Beslutningstagning: En strategi giver en ramme for beslutningstagning. Når virksomheden står over for valg og udfordringer, kan den henvise til strategien for at tage velinformerede beslutninger, der er i overensstemmelse med dens overordnede mål.

Samlet set hjælper en strategi med at definere, hvordan din virksomhed kan nå sine mål, tilpasse sig ændringer og forblive konkurrencedygtig. Det er et vigtigt redskab til at skabe værdi og succes på lang sigt.

Hvordan er vores strategiproces?

Vores strategiproces består af flere nøglepunkter, der bidrager til udviklingen og implementeringen af en effektiv strategi. Her er nogle af de centrale trin i en typisk strategiproces:

 • Målanalyse: Den første fase indebærer at identificere og definere klare og specifikke mål for organisationen. Dette kan omfatte vækstmål, rentabilitetsmål, markedsandel eller andre relevante parametre. Målene skal være realistiske og i overensstemmelse med organisationens vision.
 • Situationel analyse: Denne fase indebærer en omfattende vurdering af den interne og eksterne situation. Den interne analyse fokuserer på organisationens ressourcer, kompetencer, styrker og svagheder, mens den eksterne analyse involverer identifikation af muligheder og trusler i markedet, konkurrenceniveauet, kundeadfærd og tendenser i branchen.
 • Strategisk formulering: På dette trin udvikles strategiske handlingsplaner baseret på målanalyse og situationel analyse. Dette omfatter at definere de overordnede strategiske retninger og valg, der skal følges for at opnå de ønskede mål. Typiske strategier kan omfatte differentiering, omkostningslederskab, fokus på niche eller diversificering.
 • Implementering: Når strategien er fastlagt, skal den implementeres effektivt i organisationen. Dette indebærer at opdele strategien i specifikke mål og initiativer, tildele ansvar til forskellige enheder eller individer, etablere tidsplaner og ressourcer samt sikre, at alle relevante interessenter er inddraget og har forståelse for strategien.
 • Overvågning og kontrol: En vigtig del af strategiprocessen er at følge op på strategiens fremgang og foretage løbende vurderinger. Dette indebærer at fastsætte præstationsmål, etablere indikatorer og metoder til at måle fremskridt, identificere afvigelser og træffe rettidige korrektioner, hvis det er nødvendigt. Overvågning og kontrol hjælper med at sikre, at strategien er effektiv og tilpasses skiftende forhold.
 • Evaluering og revision: På regelmæssig basis bør strategien evalueres for at vurdere dens succes og relevans i forhold til de oprindelige mål. Hvis strategien ikke opfylder forventningerne, kan der være behov for at foretage justeringer eller revisioner. Dette kan omfatte ændringer i strategiske valg, mål eller implementeringsmetoder for at sikre, at strategien forbliver effektiv og i tråd med organisationens behov og omgivelser.

Disse nøglepunkter udgør en overordnet ramme for vores strategiproces, der kan variere afhængigt af organisationens specifikke behov og kontekst.

Interesseret i at høre mere om hvordan vi kan facilitere en strategi proces i jeres virksomhed?
ring eller skriv til os.

> tilbage til forsiden <