Vores nøgle til succes

4 spor / 4 faser

Vores metode tager udgangspunkt i iterative processer, det vil sige, processer der kan gentages og tilpasses efter behov. Det har vist sig at være en effektiv metode til at fremme kreativ tænkning.

Metoden tager udgangspunkt i 4 perspektiver:

 • Strategisk perspektiv
 • Resultat-perspektiv
 • Kapacitets-perspektiv
 • Indflydelses-perspektiv

Hvert perspektiv undersøges i flere ‘sprints’ af 1-2 ugers varighed afhængig af situationen og omfang af opgaven, på modellen vist i det røde område. Fundamentet og udgangspunktet for den/de ønskede forandring(er) bliver tilvejebragt. Herefter kan udviklingen af strategier og planer startes, på modellen kaldet Strategy Charette (det orange område)

Strategy Charette processen

Strategy charette-processen er en kreativ og inddragende metode til udvikling af strategier og planer. Denne proces involverer normalt en bred vifte af interessenter og eksperter og er designet til at fremme samarbejde, idégenerering og beslutningstagning.

Elementerne i strategy charette-processen er beskrevet nedenfor:

 • Identificering af formål: Først og fremmest skal formålet med charetten identificeres. Dette kan være alt fra udvikling af en organisationsstrategi til udformning af en bæredygtighedsplan.
 • Sæt et team sammen: Næste trin er at samle et mangfoldigt team af interessenter og eksperter, der har relevante perspektiver og viden om det pågældende emne.
 • Forberedelse: Inden selve charetten er det vigtigt at forberede sig ved at indsamle relevant information og data samt identificere centrale spørgsmål og udfordringer, der skal tackles under processen.
 • Charette-dag: På charette-dagen samles teamet til en intensiv og fokuseret workshop. Typisk strækker charetten sig over en hel dag eller endda flere dage afhængigt af kompleksiteten af ​​opgaven.
 • Introduktion og vidensoverførsel: Charetten begynder med en introduktion til formålet og processen. Relevant viden og data deles også blandt deltagerne for at sikre et fælles udgangspunkt.
 • Idegenerering: Deltagerne opfordres til at bidrage med ideer og løsningsforslag. Der kan anvendes forskellige metoder som brainstorming, gruppediskussioner og skitsering for at generere og udvikle idéer.
 • Gruppearbejde: Teamet opdeles ofte i mindre grupper, der arbejder med specifikke opgaver eller områder. Dette fremmer dybdegående diskussioner og giver mulighed for at tackle forskellige aspekter af strategien.
 • Feedback og iteration: Under charetten er feedback vigtigt. Deltagerne kan præsentere deres idéer og få input fra resten af ​​teamet. Dette kan føre til justeringer, iterationer og forfining af strategien.
 • Beslutningstagning: På et tidspunkt i charetten træffes beslutninger om de vigtigste elementer i strategien. Dette kan ske gennem konsensus eller afstemning, afhængigt af processens mål og struktur.
 • Opfølgning og implementering: Efter charetten er afsluttet, skal der være en plan for opfølgning og implementering af den udviklede strategi. Dette kan omfatte udpegning af ansvarlige, fastlæggelse af milepæle og identifikation af nødvendige ressourcer.

Implementering

Normalt vil man herefter gå i gang med selve implementeringen. Her adskiller vores model sig fra andre modeller ved at de ønskede tiltag først testes i små parallelle, målrettede, isolerede og tidsfastsatte ‘tests’ – typisk af op til to ugers varighed. Under hele forløbet følges de enkelte tests nøje og justeringer foretages løbende. Sådanne test-sprints kan gentages indtil den ønskede tilstand er nået. Det er nu til til refleksion og typisk bliver resultatet at den egentlige implementering kan ske hurtigt og gnidningsfrit idet de fleste fejl nu er eliminerede.

Denne metode har vist sig at give den samlede organisation en mere positiv oplevelse af forandringer som gør den mere forandringsparat end tidligere.

Har du lyst til at høre mere om hvordan vores nøgle til succes også kan give dig succes?